Du kan også få fordel af håndværkerfradraget

Det såkaldte håndværkerfradrag er et skattefradrag, som du kan bruge som en økonomisk håndsrækning til at få istandsat dit hjem – både ude og inde.

Det helt korrekte navn for håndværkerfradraget er BoligJobordningen.

BoligJobordningen er en todelt ordning, der dækker over både et håndværkerfradrag og et servicefradrag. Du har således mulighed for fradrag for håndværksydelser for 12.500 kr. pr. person over 18 år og fradrag for serviceydelser på 6.200 kr. (Dette er 2020 satser).

Håndværkerfradraget har et meget grønt sigte i form af energibesparelser, såsom energirenovering, energiforsyning, grøn vedligehold og klimatilpasning.

Servicefradraget dækker f.eks. almindelig rengøring, vinduespudsning, havearbejde og børnepasning.

Hvem kan bruge håndværkerfradraget?

Du kan både bruge håndværkerfradraget til din helårsbolig og fritidsbolig. Du kan også både bruge håndværkerfradraget, hvis du er ejer og lejer af boligen. For lejere henviser vi til www.haandvaerkerfradrag.dk for de nærmere regler.

Er du ejer af en helårsbolig eller fritidsbolig kan du altså få håndværkerydelsen for hver person i husstanden, som er over 18 år.

Hvad du kan bruge fradraget til

Fradraget gælder kun arbejdsløn, og arbejdet skal være opført på SKATs liste over godkendte ydelser for service og energibesparelser.

Inden for tømrerarbejde kan du bl.a. opnå fradrag for arbejdslønnen for følgende opgaver:

 • Isolering af tag
 • Forsatsvinduer
 • Nye ruder og vinduer
 • Isolering af ydervægge
 • Udskiftning af vinduer og døre i udestuer
 • Udskiftning af yderdøre, terrassedøre med videre
 • Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv
 • Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas.

Enkelte krav ved fradraget

Der er enkelte krav forbundet med håndværkerfradraget.

For at kunne gøre brug af håndværkerfradraget (og servicefradraget) er der nogle enkelte regler, der skal overholdes:

Brug håndværkerfradraget og få fradrag for visse tømreropgaver.
Der er få krav, når du ønsker at benytte håndværkerfradraget.
 • Virksomheden, der udfører arbejdet, skal være momsregistreret (det er vi naturligvis).
 • Du kan kun få fradrag for arbejdslønnen incl. moms.
 • Betaling af regningen skal ske elektronisk – enten til håndværkeren eller til den person i husstanden, som har betalt den samlede regning.
 • Indberetning til skat skal ske via TastSelvBorger på www.skat.dk under ”indberet servicefradrag (håndværkerfradrag)”. Oplysningerne overføres automatisk til din årsopgørelse.
 • Betalingstidspunktet afgør, hvilket år dit fradrag skal indberettes under. For arbejde udført f.eks. i 2020 skal betalingen ske senest ultimo februar 2021, for at fradraget kan benyttes på din opgørelse for 2020.
 • Indberetning til Skat skal ske inden den 1. maj det efterfølgende år – altså i dette eksempel inden den 1. maj 2021. Husk at gemme dine kvitteringer.

For den helt korrekte gennemgang af oplysninger omkring indberetning af håndværkerfradraget henviser vi til SKATs egen hjemmeside.